Диви птици :

 Глухар (Tetrao urogallus)  Звуци: Слушай песента на тази птица!  Видео: Гледай клипчета с тази птица!
 Голям синигер (Parus major)  Звуци: Слушай песента на тази птица!  Видео: Гледай клипчета с тази птица!
 Черен лебед (Cygnus atratus) Видео: Гледай клипчета с тази птица!