Птици : Други птици : Глухар (Tetrao urogallus) Звуци: Слушай песента на тази птица! Видео: Гледай клипчета с тази птица!

Глухар
(Tetrao urogallus)

Автор: Михаил Николов (misho)

Натисни върху снимката за по-голям размер!  Глухарят (Tetrao urogallus), познат също като Див петел, е най-големия член на сем. Фазанови, достигайки над 1 метър дължина и 4кг тегло. Среща се в Азия и Европа, включително и в България.

Класификация
 За пръв път е описан от Карл Линей (Linnaeus) през 1758г. със сегашното му латинско наименование - Tetrao urogallus.

Описание
 Мъжкият и женската могат лесно да бъдат различени по размера и цветовете.
 Мъжкият е по-голям, със средно тегло 4,3кг, достигащо да 6,3кг при големи екземпляри. На дължина е от 74 до 100см с размах на крилете от 1,2м. Перата по тялото са тъмносиви до тъмнокафяви, а по гърдите тъмнозелени с метален отблясък. По крилата и под опашката са от черни до бели.
 Женската е много по-малка, с тегло около два пъти по-малко от на мъжкия (около 2кг). Тялото и от клюна до опашката е приблизително 54-63см, а размаха на крилете и е 70см. Перата по горната част на тялото са кафяви с черни сиви черти. От долната страна са по-светли и бледожълти.
 И двата пола имат пера по краката, които ги защитават то студа през зимата. Те оставят ясни следи в снега през зимата и могат лесно да бъдат различени по размера на отпечатъците им. Имат светлочервени точки над всяко око където липсва перушина.
 Малките имат защитна окраска, която ги защитава от хищници. На около 3 месеца, към края на лятото, малките постепенно започват да сменят “бебешката” си перушина и придобиват оперението на възрастни.

Разпространение и хабитат
 Глухарят не е прелетна птица. Гнезди в северните части на Европа и в западна и централна Азия. Среща се предимно в планините, а на север, където е и по-разпространен и в равнинни гори. Предпочита тихи и спокойни иглолистни гори, богати на тревисти полянки, храсти, дървета със силни и хоризонтални клони на които спи, изобилие от вода и не на последно място мравуняци.
 В България се среща само в иглолистните и буковите гори на местността Беглика. С тяхното изсичане намаля и броя на дивите петли. Сериозна заплаха за глухаря е и незаконният лов за препариране. Той е вписан в Червената книга на България, като изчезващ вид. През Август се проведе фестивала “Беглика фест”, чийто цели са да съхрани популацията му в България, като се обявят няколко ключови местообитания на глухари в Родопите за защитени местности.

Начин на живот и хранене
 Глухарят се храни има разнообразна меню включващо листа и пъпки на растения, дребни плодове, насекоми, треви, рядко гущерчета и дребни змии, а през зимата предимно иглички от иглолистни растения. В изпражненията може да се забележат остатъци от храната им, които достигат 1см в диаметър и 5-6см на дължина. През по-голямата част от годината изпражненията са твърди, но с узряването на боровинките, те стават основна част от менюто на глухаря и изпражненията му стават безформени и синкаво-черни.
 Дивия петел е тревопасен и се храни предимно с боровинки и други дребни плодове, както и семената на някои треви през лятото. Малките пиленца се хранят с по-богата на протеини храна през първите си седмици, която включва предимно насекоми.

Натисни върху снимката за по-голям размер! Натисни върху снимката за по-голям размер! Натисни върху снимката за по-голям размер! Натисни върху снимката за по-голям размер!

 През зимата, когато снега покрива повечето растителност на земята, Глухарят прекарва почти целите си дни и нощи по дърветата, където се храни с игличките на иглолистите дървета (смърч, бор и ела). Той се нуждае от пясък и малки камъчета, с чиято помощ храната се смила на по-малки парченца.
 Мъжките „окупират” територия от около 500–600 хиляди квадратни метра, в която не допускат други мъжки. Женските също пазят своята територия, но тя рядко надхвърля 400 хиляди квадратни метра. Териториите на женските и мъжките могат да се застъпват.
 Те са активни само през светлата част на денонощието (предимно сутрин и привечер). През нощта спят на хоризонтални клони по дърветата. Използват едно и също място за спане в продължение на няколко нощи.
 Докато малките още не могат да летят, женската прекарва нощта с тях в гнездото. През зимата женските рядко слизат на земята, а повечето следи в снега са от мъжките.

Размножаване
 Размножителния сезон при Глухарите започва между Март и Април и завършва между Май и Юни, в зависимост от началото на пролетта, развитието на растителността и надморската височина.
 В началото мъжкия застава с повдигнати и разперени опашни пера, изправен врат, с клюн сочещ към небето, провиснали крила и започва типичната си ария. Тя се състои от четири части. Можете да чуете песента на Глухаря и да видите неговия танц.
 Мъжкия прелита от дървото на което е стоя до някоя поляна в близост и продължава своя танц. Понякога той се отдава изцяло на изпълнението си и дори не обръща внимание на заобикалящите го звуци и движения. Това го прави лесна жертва на хищници и ловци. Заради това хората са мислели, че по време на танца си оглушава, от където идва и името му.
 Глухаря е полигамна птица и не полага никакви грижи за малките.
 Женските сами правят гнездата си, които представляват плитка ямичка на земята покрита с пера и клонки. В рамките на 10 дни тя снася от 4 до 12 яйца (обикновено около 8).Яйцата са приблизително със същия размери и форма като кокошите, но са покрити с кафяви точки. Мътенето продължава 26-28 дни.
 В началото женските са много чувствителни към смущения или заплахи и лесно могат да напуснат гнездото. Гнездото обикновено е скрито под ниски клони на млади дървета или под паднали клони. Женската рядко прекарва повече то час извън гнездото, като през това време се храни. Яйцата се излюпват почти едновременно, след което тя напуска гнездото заедно с пиленцата.
 През първите дни след излюпването малките са изцяло зависими от майка си и се нуждаят от топлина, тъй като не са в състояние да поддържат сами телесната си температура (41 градуса). През студените и дъждовни нощи женската топли малките на всеки няколко минути.
 Те търсят сами храната си, която е основно насекоми: гъсеници, мръвки, бръмбари и др. малките растат много бързо и по-голямата част от енергията, която приемат се трансформира в протеини, които изграждат мускулите на крилата.
 На 3-4 седмици вече могат да правят кратки полети и в топлите нощи спят сами на клони в дърветата. На 6 седмици вече са в състояние да поддържат сами телесната си температура. На 3 месеца сменят перушината си и вече двата пола могат лесно да бъдат различени.

Виж още снимки!
Коментирай статията във форума!